Make your own free website on Tripod.com

ชายกรุ๊ปเลือด โอ กับหญิงกรุ๊ปเลือด เอ
หนุ่ม โอ กับสาว เอ ความรักที่ตั้งอยู่บนความจริง

เพศชายที่มีเลือดกรุ๊ป โอ เป็นคนที่รักครอบครัว รับผิดชอบสูง มีลักษณะผู้นำอยู่เต็มตัว และเป็นคนใจกว้าง พร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

ส่วนเพศหญิงที่มีเลือดกรุ๊ป เอ นั้น แม้จะดูสุภาพอ่อนโยน กริยามารยาทนุ่มนวล แต่ถึงกระนั้น บางครั้งก็ใจคอมั่นคงกล้าหาญ ยอมแสดงความชื่นชม ในเพศตรงข้ามออกมาอย่างเปิดเผย

แต่ถ้าฝ่ายชายเองก็มีความจริงใจ กับหญิงกรุ๊ปเลือด เอ พร้อมที่จะเผยความรู้สึก โดยไม่ซ่อนเร้นปิดบัง มีอะไรก็พูดกันชนิดเปิดอกคุยกัน คนคู่นี้ก็จะสามารถเป็นสามีภรรยา หรือคู่รักที่มีความสุขได้