Make your own free website on Tripod.com

ชายกรุ๊ปเลือด บี กับหญิงกรุ๊ปเลือด โอ
สาวเลือดกรุ๊ป โอ ขวัญใจหนุ่มกรุ๊ปเลือด บี

หนุ่มที่รักอิสระเสรีอย่างหนุ่มเลือดกรุ๊ป บี นั้น จะลุ่มหลงบูชาหญิง ที่มีจิตใจสุขุมเยือกเย็น อย่างสาวเลือดกรุ๊ป โอ ยิ่งนัก ทั้งนี้ก็เพราะสาวกรุ๊ปเลือด โอ นั้นมีความเป็นมารดา อยู่ในสัญชาติญาณ ทำให้หนุ่มเลือดกรุ๊ป บี เกิดความซาบซึ้งเมื่อได้อยู่ใกล้ชิด

ในช่วงขณะที่ยังเป็นคู่รักกันอยู่ หนุ่มเลือดกรุ๊ป บี ก็หลงใหลใฝ่ฝันถึงสาวกรุ๊ป โอ เหมือนหนึ่งจะคลั่งตายอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อได้ร่วมหอลงโรงกันแล้ว เขาก็จะยิ่งแลเห็น คุณงามความดีของสาวเลือดกรุ๊ป โอ ทำให้เขาทั้งจงรักและภักดีในตัวเธอ ส่วนเธอเองก็พึงพอใจ ในความเป็นตัวของตัวเองของเขา ไม่น้อยเหมือนกัน ดังนั้น จึงเชื่อได้แน่ว่า ความรักของคนคู่นี้ จะสดชื่นมั่นคง และพร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่าง เพื่อให้บรรลุจุดหมายของชีวิต ที่ได้ตั้งเป้าหมายกันเอาไว้

แต่เนื่องจากสาวเลือดกรุ๊ป โอ มักมีท่าทีเย่อหยิ่ง เพราะฉะนั้นกว่าหนุ่มกรุ๊ปเลือด บี จะจีบเธอได้สำเร็จ ก็ต้องใช้ความพยายามบากบั่นมิใช่น้อย

แต่ตำราท่านช่วยบอกเคล็ดลับเอาไว้ว่า ถ้าอยากให้สาวรักตอบ หนุ่มกรุ๊ปเลือด บี จะต้องรู้จักเอาใจใส่ ให้ความอบอุ่นทางใจ และคอยอยู่เคียงข้าง ให้ความช่วยเหลือ แก่สาวเลือดกรุ๊ป โอ เสมอ ในเวลาที่เธอต้องการ ถ้าทำได้ดังนี้แล้ว ตำราท่านว่าสาวเจ้าจะไปไหนเสีย