Make your own free website on Tripod.com

ชายกรุ๊ปเลือด บี กับหญิงกรุ๊ปเลือด บี
ใครจะสุขเท่าหนุ่มสาวกรุ๊ปเลือด บี รักกัน

ถ้าหนุ่มสาวที่มีเลือดกรุ๊ป บี เหมือนกัน ได้มาจับคู่กันละก็ ทั้งคู่จะไม่สนใจใคร หรืออะไรในโลกทั้งนั้น ในใจของเขาทั้งสองจะมีแต่กันและกัน ต่อให้อยู่ท่ามกลางมหาชนก็เถิด ทั้งคู่ก็จะกุมมือ มองตากันอย่างซาบซึ้งคนอื่นน่ะ อย่าได้หวังเข้าไปแซะซะให้ยากเลย ไม่มีประโยชน์ ฉะนั้น หนุ่มสาวกรุ๊ปเลือด บี หากได้แต่งงานกัน ก็จะเป็นคู่ที่มีความรักดูดดื่ม และมีความสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้

แต่เนื่องจากหนุ่มสาวกรุ๊ปเลือด บี ต่างก็มีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการเก็บออม ฐานะทางครอบครัว จึงประสบปัญหาด้านการเงินบ่อย ๆ แต่ยังดีที่สาวเลือดกรุ๊ป บี สมัครใจชอบที่จะทำงานนอกบ้าน ดังนั้น เงินทองก็อาจไม่ถึงขั้นขัดสนเสียทีเดียว และถ้าหนุ่มเลือดกรุ๊ป บี จะไม่เจ้าชู้ประตูดิน นำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวบ่อยนัก ก็เชื่อว่าชีวิตคู่ของทั้งสองจะสุขสดชื่นสมหวัง รักกันไปจนแก่เฒ่า