Make your own free website on Tripod.com

ชายกรุ๊ปเลือด เอ กับหญิงกรุ๊ปเลือด โอ
ภรรยาดีเป็นศรีแก่บ้าน สาวกรุ๊ปเลือด โอ เป็นศรีแก่หนุ่มกรุ๊ปเลือด เอ

ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด โอ มีความเป็นแม่อยู่ในตัวอย่างเปี่ยมล้น หล่อนจึงชอบหยอกล้อเขาด้วยความรักใคร่เอ็นดู ช่วยให้เขาผ่อนคลายความตึงเครียดได้เสมอ ซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการยั่วโมโหแต่อย่างใด ฉะนั้นถ้าหนุ่มเลือดกรุ๊ป เอ สามารถเข้าใจได้ ชีวิตแต่งงานก็จะมีความสุข เพราะสาวกรุ๊ปเลือด โอ เป็นช้างเท้าหลังที่ดี ไม่ใช่คอยตามนะ แต่คอยช่วยยันไว้ไม่ให้หน้าคะมำต่างหาก ฉะนั้นหนุ่มเลือดกรุ๊ป เอ ที่ได้สาวเลือดกรุ๊ป โอ เป็นศรีภรรยา จึงมักประสบความสำเร็จ ทั้งในชีวิตการงานและการเรือน

ส่วนสาวเลือดกรุ๊ป โอ นั้นก็มีความเชื่อมั่นในตนเอง ใจแข็ง และไม่ชอบอยู่นิ่ง เมื่อเทียบกับหนุ่มกรุ๊ปเลือด เอ แล้ว ฝ่ายชายออกจะดูอ่อนไปหน่อย แต่ความรักความเอาใจเก่งของหนุ่มเลือดกรุ๊ป เอ ก็สามารถให้ความอบอุ่นแก่สาวเลือดกรุ๊ป โอ เป็นอย่างดี ทำให้เธอรู้สึกมีความอบอุ่นในใจอยู่เสมอ