Make your own free website on Tripod.com

ชายกรุ๊ปเลือด เอบี กับหญิงกรุ๊ปเลือด เอ
หญิงเลือดกรุ๊ป เอ คู่ที่เหมาะสมที่สุดของชายกรุ๊ปเลือด เอบี

อันที่จริงชายที่มีเลือดกรุ๊ป เอบี นั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ช่างเพ้อฝัน แต่บางครั้งกับหญิงสาวที่เขาถึงพอใจ เขากลับชอบแสดงออกถึงความบึงตึงเย็นชา ทั้งที่ใจเขาก็รัก และพร้อมที่จะรับผิดชอบในตัวเธอ

โดยทั่วไปแล้ว ชายกรุ๊ปเลือด เอบี เป็นคนค่อนข้างเจ้าเล่ห์ คิดการไกลจะทำการสิ่งใด ก็คำนวณถึงผลได้ผลเสีย อย่างถี่ถ้วน แม้แต่การแต่งงานมีครอบครัว เขาก็จะไตร่ตรองเรื่องผลประโยชน์ก่อนว่า เขาจะได้หรือเสียอะไรกันแน่ ฉะนั้น ผู้ชายลักษณะเช่นนี้จึงเหมาะ ที่จะได้คู่ครองที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน ซึ่งค่อนข้างจะอ่อนโยน อย่างผู้หญิงกรุ๊ปเลือด เอ ชีวิตคู่จึงจะสงบราบเรียบ และมีความสุขแก่อัตภาพ