Make your own free website on Tripod.com

กรุ๊ปเลือด บี กับ โอ
บี และ โอ จะไปได้สวย ถ้าเชื่อใจกันเสียอย่าง


ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป บี เป็นคนที่มีความทรนงในตนเอง รักเกียรติและชื่อเสียง จะทำสิ่งใดก็ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลได้ ในขณะที่คนกรุ๊ปเลือด โอ ก็ไม่ชอบเพ้อฝัน จริงจังต่อชีวิต ดังนั้น หากทั้งสองจับคู่เป็นคนรักกันแล้ว ก็จัดว่าเป็นคู่สร้างคู่สมเช่นกัน แต่ทั้งนี้มีข้อแม้อยู่ว่าคนกรุ๊ปเลือด บี จะต้องมีความจริงใจ มอบกายมอบใจให้กับคนกรุ๊ปเลือด โอ ด้วยความศรัทธา ให้คนกรุ๊ปเลือด โอ เกิดความมั่นใจ แล้วความรักจึงจะสดใสซาบซ่า ไม่แพ้น้ำอัดลมบางยี่ห้อเชียวหละ

แต่ต้องพึงระวังไว้อย่างหนึ่งว่า คนกรุ๊ปเลือด บี เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก และทนกับสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ไม่ได้ จึงมักมีเรื่องบาดหมาง หรือทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอยู่เสมอ ดังนั้น คนที่เป็นคู่ชีวิตของคนกรุ๊ปเลือด บี จึงควรเตรียมตัวเตรียมใจ กับเรื่องปวดเศียรเวียนเกล้าไว้บ้าง