Make your own free website on Tripod.com

กรุ๊ปเลือด เอ กับ โอ
เอ กับ โอ ถ้าจะรักต้องลืมคำว่า "ตามใจ"


เลือดกรุ๊ป เอ เป็นเลือดของคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ส่วนคนเลือดกรุ๊ป โอ นั้นก็ไม่ค่อยจะแคร์ กับความคิดของใครนัก เพราะฉะนั้น ถ้ารักจะคบหาสมาคมกันแล้ว คนทั้งสองควรต้องพยายาม ปรับตัวปรับนิสัย ให้อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันเข้าไว้ มิฉะนั้น ต่อให้เคาะจนนิ้วหัก อีกฝ่ายก็รับสัญญาณ ที่ท่านส่งไปไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ

บุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป เอ มักมีความคิดที่เป็นของตนเอง เชื่อเสมอว่าตัวเองถูก ส่วนคนที่มีเลือดกรุ๊ป โอ ก็จัดว่าเป็นคนประเภทสุขุมเยือกเย็น เพราะฉะนั้น ถ้าจะมาร่วมงานหรือร่วมชีวิตกัน โอกาสที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น ก็เรียกได้ว่าพอมองเห็นใส ๆ อยู่ เพราะคนที่มีเลือดกรุ๊ป โอ เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน ในขณะที่คนมีกรุ๊ปเลือด เอ ไม่ค่อยจะคิดเล็กคิดน้อย จะทำการสิ่งใดก็ตรงไปตรงมา ดังนั้น ความรอบคอบของคนกรุ๊ปเลือด โอ จึงช่วยป้องกันความผิดพลาดของคนกรุ๊ปเลือด เอ ได้อย่างพอเหมาะ ทีนี้ เมื่อปิดประตูความผิดพลาดเสียแล้ว ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล จริงไหม

แต่ว่า คนกรุ๊ปเลือด โอ เป็นคนประเภทไม่ค่อยยอมเสียเปรียบใคร โดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ ต้องออกยอดแสดงบัญชีกันเชียวหล่ะ ส่วนคนกรุ๊ปเลือด เอ นั่นเล่า กลับเป็นคนใช้เงินเป็นเบี้ย จับจ่ายซื้อข้าวของโดยไม่ยั้งคิด ดังนั้น หากไม่สามารถปรับตัวปรับนิสัยในเรื่องนี้ ให้สมดุลกันล่ะก็ ความแตกแยกก็เห็นจะอยู่แค่เอื้อมนั่นเอง