Make your own free website on Tripod.com

กรุ๊ปเลือด เอ กับ บี
กรุ๊ปเลือด เอ บวก กรุ๊ปเลือด บี เท่ากับ คู่สร้างคู่สม

คนกรุ๊ปเลือด เอ เป็นคนรักสงบ ชอบอยู่กับบ้านกับช่อง ในขณะที่คนกรุ๊ปเลือดบี ชอบชีวิตหวือหวาไม่ซ้ำซากจำเจ ดังนั้น นิสัยของคนคู่นี้จึงตรงกันข้ามเลยทีเดียว แต่ยังเคราะห์ดีที่คนกรุ๊ปเลือด บี นั้นถึงจะอวดดีทรนงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใจน้อยคิดมาก หรือโวยวายกับปัญหาจุกจิก ดังนั้น จึงไปด้วยกันได้กับคนกรุ๊ปเลือด เอ ที่มีนิสัยอ่อนโยน ละเอียดรอบคอบ เพราะมันก็คล้ายกับว่าคนหนึ่งเป็นหิน คนหนึ่งเป็นซีเมนต์ เมื่อรวมเข้าด้วยกัน ถึงจะมีแข็งบ้างนิ่มบ้าง แต่พอแห้งแล้ว มันก็คอนกรีตชั้นดีนี่เอง

ปรกติคนกรุ๊ปเลือด เอ จะเป็นคนใจดีมีเมตตา ไม่เคยคิดอกุศลกับใคร ฉะนั้น หากได้คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง อย่างคนกรุ๊ปเลือด บี มาเป็นผู้นำ ชีวิตก็จะสุขสมสโมสร รักกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยทีเดียว