Make your own free website on Tripod.com

กรุ๊ปเลือด เอ กับ เอ รักกลมเกลียวของคนกรุ๊ปเลือด เอ

คนที่มีเลือดกรุ๊ป เอ เหมือนกันนั้น หากจะคบหาเป็นสหายกันแล้ว ความสัมพันธ์มักจะเป็นไปในลักษณะปิดมากกว่าเปิด (เผย) แต่ก็แน่นแฟ้นจริงจัง ถึงคราวพบอุปสรรคก็มักไว้วางใจ หันหน้าเข้าปรึกษาหารือกัน ดังนั้น ถ้าพบเพื่อนคู่หูคู่ใด ที่ต่างก็มีกรุ๊ปเลือด เอ เหมือนกันแล้วจะเห็นได้ว่า ทั้งสองรักใคร่กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดี

แต่ในขณะเดียวกัน ตำราท่านก็ได้ตักเตือน เพื่อนรักที่ต่างมีเลือดกรุ๊ป เอ เหมือนกันว่าอย่าได้วู่วามหุนหันพลันแล่น เที่ยวระบายอารมณ์ค้าง หรืออารมณ์แค้นของตนใส่เพื่อนเป็นอันขาด เพราะเพื่อนเราก็มีนิสัยขี้โมโหพอ ๆ กับเรานั่นแหละ ฉะนั้น หากจะมีเพื่อนกรุ๊ปเลือดเดียวกัน ก็ต้องหัดระงับอารมณ์ไว้ให้มาก ๆ

เพศชายที่มีเลือดกรุ๊ป เอ เหมาะที่จะรับราชการ หรือเป็นลูกจ้างในองค์การเอกชน เพราะบุคคลในกรุ๊ปเลือดนี้ ไม่มีพรสวรรค์ในด้านค้าขาย หรือประกอบอาชีพส่วนตัวเท่าใดนัก

ส่วนเพศหญิงที่มีเลือดกรุ๊ป เอ นั้นจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน คือคอยระแวดระวัง เรื่องดุลย์รายรับจ่ายของบ้านอยู่เสมอ ดังนั้น คู่ครองชายหญิงที่ต่างมีเลือดกรุ๊ป เอ จะมีชีวิตครอบครัวที่สงบสุข แม้จะไม่ค่อยหวือหวานัก แต่ก็ไม่มีเรื่องบาดหมาง ให้ต้องขุ่นข้องหมองใจเช่นกัน