Make your own free website on Tripod.com

รุ๊ปเลือด เอบี กับ เอบี
เส้นประสาทอุทธรณ์ เมื่อ เอบี ประสานกัน


ยามที่คนมีกรุ๊ปเลือด เอบี สองคนต้องมาอยู่ร่วมกัน ส่วนที่น่าสงสารที่สุดในร่างกายเห็นจะได้แก่ เส้นประสาทของคนทั้งสองนั่นเอง เพราะจะต้องทำงานอย่างหนัก ด้วยความตึงเครียด ไม่มีเวลาพักผ่อน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะลำพังคนกรุ๊ปเลือด เอบี คนเดียว ก็น่าปวดหัวพออยู่แล้ว โดยเฉพาะนิสัยชอบอวดดี ยกตนข่มท่าน ทำให้ผู้พบเห็นหมั่นไส้แกมรำคาญ แล้วนี่คนขี้โอ่กับคนขี้โอ่ต้องมาพบกัน ความร้ายแรงจะขนาดไหน ก็คิดกันเองเถิด

แล้วยิ่งถ้าผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาต่างมีเลือด เอบี วิ่งวนอยู่ในกายเหมือนกันละก็ เชื่อได้เลยว่า จะต้องมีเรื่องขัดแย้ง สามเวลาก่อนอาหารแน่ ทั้งนี้ก็เพราะต่างก็ไม่เข้าใจกัน และเมื่อปั่นเกลียวเข้าหากันบ่อย ๆ เส้นประสาทก็เลยตึงเครียด จนพูดกันไม่รู้เรื่อง

ฉะนั้น ถ้าคนกรุ๊ปเลือด เอบี คิดจะรักชอบเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว จะต้องไม่วู่วาม ไม่พูดจากวนอารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งให้โมโห ต้องสุขุมเยือกเย็นเข้าไว้ ความสัมพันธ์ถึงจะยืดยาว และประสบความสุข ความสำเร็จในบั้นปลายได้