Make your own free website on Tripod.com

คนเกิดวันที่ 8
ทุกอย่างต้องพร้อม

ลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่ 8 ก็คือ ทุกอย่างต้องพร้อมอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาดีแล้ว คนเกิดวันที่ 8 ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบ การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักต้องเหน็ดเหนื่อยไปด้วย

คำว่า ทุกอย่างต้องพร้อมของคนที่เกิดวันที่ 8 ในอีกอย่างก็คือ เขาจะปรากฎตัวในที่สาธารณะต่อเมื่อมั่นใจว่า ตัวเองพร้อมเท่านั้น คนเกิดวันนี้ตามปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขกโดยแต่งชุดตามสบาย ถ้าท่านมีเจ้านายเกิดวันที่ 8 และจะเชิญไปเปิดงานตรวจงาน ท่านต้องเตรียมให้พร้อม มิฉะนั้น ท่านจะถูกตัดเงินเดือนเสียเปล่า ๆ

คนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้น ความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้าน เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดี และถึงแม้ว่าเขาเกิดคิดจะเป็นนักโหราศาสตร์ เขาก็จะเป็นนักพยากรณ์ชั้นเยี่ยม

ในอีกด้านหนึ่ง คนเกิดวันที่ 8 มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนข้างเคียงได้ง่าย แต่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยใช้ความเข้มแข็งพรางตา เขาจะรับรู้ได้เองว่า ท่านรักใคร่ผูกพันตัวเขา (หรือเธอ) อยู่ ไม่ต้องบอกรัก และในคืนวิวาห์หรือเวลาอันเป็นส่วนตัว ท่านช่วยจัดบรรยากาศให้ดี ๆ ห้องสะอาด เตียงเรียบ ข้าวของเป็นระเบียบ ฯลฯ แล้ว ท่านก็จะรู้ลีลาเร่าร้อนที่คนเกิดวันที่ 8 มีอยู่

เรื่องที่ควรปรับปรุงของคนเกิดวันที่นี้คือ การรับและการให้ เพราะคนเกิดวันนี้บางครั้งจะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์มากเกินไป ควรรู้จักลดความทะเยอทะยานลงบ้าง