Make your own free website on Tripod.com

คนเกิดวันที่ 28
เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัด หลักเกณฑ์หรือกำหนดการต่าง ๆ ของชีวิต เป็นเพียงที่สำหรับหมายตาในบางโอกาสเท่านั้น มิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมากนัก ชีวิตของคนเกิดวันที่ 28 จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ตามสบาย

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ใจคนง่าย ชอบความสะดวกสบาย และชอบอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อน หรือคนรัก เป็นคนที่รักใคร ๆ และอยากให้ใคร ๆ รัก อยากให้ทุกคนรักกัน และอยากให้เพื่อน ๆ รักกันอย่างมีความสุข ดังนั้น ความทุกข์ของคนเกิดวันที่ 28 จึงมักเกิดจากการที่เพื่อนของคนเกิดวันนี้ทะเลาะกันเอง และความโชคร้ายของคนเกิดวันที่ 28 ก็คือ การถูกเพื่อนเลวหลอกลวง

"เพื่อน" เป็นคำที่มีความหมายที่สุด สำหรับคนเกิดวันที่ 28 เพราะคนเกิดวันนี้ ขี้เหงาและอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด ต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะเป็นสุข ท่านจึงพบคนเกิดวันนี้เริงร่าอยู่ในหมู่เพื่อนเสมอ ๆ มิใช่น้อยเลย ที่ถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อนมากกว่าครอบครัวของตนเอง ถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกัน ก็ถึงกับโกรธกันมีบ่อยไป แต่อย่างไรก็ตาม แม้คนเกิดวันที่ 28 จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อนมาก แต่ก็จะตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ด้วยตัวเองเสมอ

รักเพื่อน แต่ไม่ยอมให้เพื่อนมีอิทธิพลเหนือตน

ลักษณะที่ขัดกันของคนเกิดวันที่ 28 จะพบได้ในเรื่องความดื้อรั้น คนเกิดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนาน มีอารมณ์ขันแต่มักดื้อดึงอย่างไม่มีใครเทียบ ถ้าหากเขาหรือเธอคิดจะดื้อขึ้นมา

คนเกิดวันที่ 28 แม้ว่าจะเป็นคนสะเทือนใจง่าย ใจอ่อนกับเหตุการณ์ซึ่งแม้จะมิได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตาม แต่เขาและเธอผู้เกิดวันที่ 28 ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เมื่อถึงคราวจำเป็น ดังนั้น บางทีท่านอาจแปลกใจ ที่เพื่อนผู้ดูเหมือนเป็นคนตามสบาย เกิดเอาจริงเอาจังขึ้นมา ในเมื่อพบเห็นการรังแก หรือถูกรังแก

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 28 ก็อยู่ตรงนี้เอง ตรงที่ว่า ปกติแล้ว เป็นคนไม่เคร่งครัดอันใด ปล่อยชีวิตไปเรื่อย ๆ ตามสบาย แต่เมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนใจแล้ว มักวู่วามทำให้มีความสุขน้อยลงไป จนกว่าจะรู้จักระงับ และหาทางระบายออกที่นุ่มนวลขึ้น

ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ 28 ขยับเข้าใกล้เขาหรือเธออีกนิดได้ไหม เพราะคนเกิดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด ถ้าขาดเพื่อนแล้วจะรู้สึกว้าเหว่ที่สุด เพื่อนขี้เหงา