Make your own free website on Tripod.com

หัวหน้ากรุ๊ปเลือด บี กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด บี
หัวหน้ากับลูกน้องที่มีเลือดกรุ๊ป บี เหมือนกัน

หัวหน้ากับลูกจ้างที่ต่างก็มีเลือดกรุ๊ป บี เหมือนกันนั้น จำเป็นจะต้องให้ความเอาใจใส่ในด้านมนุษยสัมพันธ์ให้ดี มิฉะนั้นแล้ว มีหวังได้พังด้วยกันทั้งคู่ เพราะคนทั้งสองมีนิสัยใกล้เคียงกันมาก โดยเฉพาะในกรุ๊ป บี นั้น จะรู้สึกเกรงหัวหน้างาน เสียจนกลายเป็น "เกร็ง" จะทำการสิ่งใดก็หวาดผวา เกรงจะเกิดความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา ไม่กล้าแสดงฝีมือเต็มที่ พอนานวันเข้า ความเก็บกดก็เปลี่ยนเป็น ความไม่พึงพอใจในหัวหน้างาน เพราะคิดว่าเขาหาทางจับผิดอยู่เรื่อง แล้วความสัมพันธ์ก็จะค่อย ๆ เสื่อมลง ต้องหาหนทางแก้ไขโดยด่วน ด้วยการลบความคิดที่ไม่ดี ออกจากใจของทั้งสองฝ่าย สร้างความเป็นมิตรขึ้นในจิตใจ เช่นในเวลาที่เจอกันนอกที่ทำงาน ก็ไม่ควรจะตีหน้ายักษ์เข้าใส่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้จะไม่ถึงกับต้องผวา เข้ากอดกันด้วยความยินดี อย่างน้อยก็ควรให้เป็นเสมือนเพื่อนฝูง ที่มาพบกันโดยบังเอิญ มีการทักทาย ปราศรัยกันบ้างตามธรรมเนียม เพราะมิเช่นนั้นแล้ว เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ แล้วเรื่องจุกจิกเล็กน้อย ก็จะกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายในที่สุด