Make your own free website on Tripod.com

หัวหน้ากรุ๊ปเลือด บี กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด เอบี
หัวหน้า บี ผู้เหมาะเจาะกับลูกน้อง เอบี

แม้หัวหน้ากรุ๊ป บี จะไม่ค่อยมีความรู้ ความสามารถก็จริง แต่ก็เป็นคนที่มีสายตาแหลมคม ดูออกว่าลูกน้องคนไหนเป็นคนมีภูมิปัญญา และคนไหนเป็นพวกผักชีโรยหน้า ดังนั้น เมื่อได้ลูกน้องกรุ๊ปเลือด เอบี ซึ่งกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญ เขาจึงชื่นชมและให้เกียรติรับฟัง ความเห็นของลูกน้อง และหากเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี เขาก็รับไว้พิจารณา ดังนั้น หัวหน้ากรุ๊ปเลือด บี จึงไปกันได้ดี กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด เอบี เรียกว่า เข้าขากันได้พอเหมาะนั่นแหละ