Make your own free website on Tripod.com

หัวหน้ากรุ๊ปเลือด บี กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด เอ
ลูกน้องกรุ๊ป เอ ทาสผู้ซื่อสัตย์ของหัวหน้ากรุ๊ป บี

ลูกน้องที่มีเลือดกรุ๊ป เอ นั้น มักทำงานเก่ง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบฉับไว จึงเป็นผู้ช่วยที่ดี ของหัวหน้าที่มีกรุ๊ปเลือด บี ซึ่งค่อนข้างจะเป็นคนเก็บตัวเล็กน้อย ฉะนั้น ถ้าคุณเป็นหัวหน้างาน ที่มีกรุ๊ปเลือด บี ละก็ คุณก็ควรสบายใจที่ได้ ลูกน้องเป็นคนกรุ๊ปเลือด เอ เพราะเขาจะเอาใจเก่ง คอยดูแลช่วยเหลือ ทั้งในด้านหน้าที่การงาน ตลอดจนด้านมนุษยสัมพันธ์ส่วนตัว ทำให้คุณรู้สึกโล่งหัวอก กับงานสังคมที่คุณไม่ถนัด นอกจากนี้ ลูกน้องที่มีเลือดกรุ๊ป เอ ก็เป็นคนมีความกตัญญู รักใครก็รักด้วยใจจริง ต่อให้พบปะกันนอกที่ทำงาน เขาก็ยังคงให้ความเคารพ นบนอบต่อคุณไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้คุณรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนัก