Make your own free website on Tripod.com

หัวหน้ากรุ๊ปเลือด เอ กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด โอ
ลูกน้องเลือดกรุ๊ป โอ ต้องพึ่งพาหัวหน้าเลือดกรุ๊ป เอ

หัวหน้างานที่มีเลือดกรุ๊ป เอ นั้นมักมีความมั่นใจในการทำงาน รู้จักมองการณ์ไกล ในขณะที่ลูกน้องกรุ๊ปเลือด โอ นั้น ถนัดแต่ในด้านทำตามคำบอก สั่งอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ไม่รู้จักใช้ความคิดพลิกแพลงให้เหมาะสม แต่ถึงกระนั้นหัวหน้างานที่มีเลือดกรุ๊ป เอ ก็ยังพอใจ เพราะลูกน้องกรุ๊ปเลือด โอ นั้น เป็นลูกน้องที่อยู่ในโอวาท เชื่อฟังคำสั่ง ไม่นำปัญหาปวดหัว มาให้ผู้เป็นหัวหน้า ต้องกุมขมับ หรือกินซาริดอนเป็นแผง ๆ เหมือน ลูกน้องบางประเภท

ลูกน้องที่มีเลือดกรุ๊ป โอ นั้น ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งเป็นคนไม่มีจุดเด่น จะทำสิ่งใดโดยลำพัง ก็มักพบกับอุปสรรคเสมอ เป็นเหตุให้ไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อได้หัวหน้างาน อย่างคนกรุ๊ปเลือด เอ จึงเท่ากับได้แหล่งพึ่งพิง ทำให้การงานมั่นคง และก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ