Make your own free website on Tripod.com

หัวหน้ากรุ๊ปเลือด เอ กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด บี
หัวหน้ากรุ๊ปเลือด เอ มักโปรดปรานลูกน้องเลือดกรุ๊ป บี

ลูกน้องที่มีเลือดกรุ๊ป บี นั้นเป็นคนประเภทแคล่วคล่องว่องไว สังคมเก่ง รู้จักเอาอกเอาใจผู้บังคับบัญชา คอยเป็นมือเป็นเท้าให้เจ้านายอยู่เสมอ จึงเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้า ที่มีเลือดกรุ๊ป เอ ยิ่งนัก

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม โดยพื้นเพนิสัยของนายจ้าง ที่เป็นคนมีเลือดกรุ๊ป เอ แล้วเขาจะเป็นคนละเอียดรอบคอบ ถึงจะโปรดปรานลูกน้องเพียงใด เวลาจะเลื่อนขึ้นตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือน เขาก็จะต้องพิจารณา ตามเหตุผลอย่างรอบคอบ มิได้เห็นแก่ความชื่นชอบเป็นการส่วนตัว แต่ถึงกระนั้นลูกน้องที่เป็นคนกรุ๊ปเลือด บี ก็ไม่ต้องวิตกให้มากไป เพราะตามความสามารถของคุณนั้น มีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะได้รับการปรับเงินเดือน และตำแหน่งอยู่แล้ว