Make your own free website on Tripod.com

หัวหน้ากรุ๊ปเลือด เอ กับลูกน้องกรุ๊ปเลือด เอ
เลือดกรุ๊ป เอ โคจรมาพบกันในที่ทำงาน เสมือนหนึ่งท้องฟ้าอันมืดมน

หัวหน้างานที่มีเลือดกรุ๊ป เอ นั้นมักมีอารมณ์ และสีหน้าเหมือนท้องฟ้าหน้าฝนคือ ประเดี๋ยวก็เจิดจ้าสดใสด้วยแสงแดด แต่อีกประเดี๋ยวก็มืดครึ้ม ด้วยหมอกที่บอกเค้าว่าจะมีฝน คือหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลย แถมยังจู้จี้ขี้บ่น เข้มงวดไม่เข้าท่า ทำให้ยากแก่การเข้าใจ (หรือเดาใจ) ของผู้ที่เป็นลูกน้อง

ส่วนลูกน้องที่มีเลือดกรุ๊ป เอ นั้น ก็ขาดความเฉลียวฉลาด ไม่รู้จักดูทิศทางลม แถมบางครั้งยังดื้อรั้นเอาแต่ใจ เอะอะก็จะเอาหัวชนฝาอยู่ร่ำไป ดังนั้น เมื่อทั้งสองโคจรมาพบกัน เรื่องร้ายจึงเกิดบ่อยกว่าเรื่องดี และหนทางเดียวที่พอจะแก้ไข บรรเทาความตึงเครียดลงได้บ้าง ก็คือ ผู้เป็นลูกน้องควรพยายาม ปรับปรุงอารมณ์ของตนเสียใหม่ หลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็น เพราะว่าถ้าคลื่นลมสงบ ปราศจากดีเพรสชั่น นาวาที่ท่านกับหัวหน้างาน ร่วมกันเข็นออกไปสู่ทะเล ก็จะสามารถเดินทาง ถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ